Du har 0 emner i din mappe
Ikke-fiktion Fiktion
Undersøgende metoder
Interview
Faktainterview
Holdningsinterview
Erfaringsinterview
Spørgeskemaundersøgelse
Online
På gaden
Feltundersøgelse
Informationssøgning
På nettet
På biblioteket
Analyserende metoder
Billeder
Pressefotos
Kampagner
Statistik
Skriftlig kilde
Den nyhedsformidlende kilde
Den holdningsformidlende kilde
Den manifeste kilde
Generelle færdigheder
Redegørelse
Analyse
Diskussion
Perspektivering
Personlig stillingtagen
Formidling
Zoom ud Zoom ind